Lucifers Kyrka...En mytomspunnen plats som ligger alldeles i närheten av där jag bor.Där talas det om att häxorna stannat till på just denna plats för att vila,och det sägs också att det utförts offerritualer.Denna "Kyrka" är en kulturhistorisk plats som haft sitt namn under lång tid.Platsen har bildats av en gran och har uppkommit genom vegetativ föryngring(även kallat rotslagning).Man förklarar det enklast med att platsen är skapad av en stor gran som har format smågranar till en cirkel runt om sig som beskydd.Platsen blev naturminnesförklarad år 1980 eftersom den har ett kulturhistoriskt intresse och många sägner är kopplade till den.