"Spökjakt" med LaxTon på Ekenäs Slott...Intressant och givande.