I dessa fönster då vi var utomhus så ändrades gardinerna ofta,iaktagelsekänsla alla kategorier...