Besök och övernattning på det välkända Frammegården för 1,5 år sedan...Händelserikt!!